...................................................................
...................................................................

....................................................
De Suzuki-methode, wat houdt dat nou
in?
....................................................


Wat zijn de kenmerken van de Suzukimethode?
- Jong beginnen
- Veel naar muziek luisteren
- Eerst leren spelen, noten lezen volgt later
- Actieve betrokkenheid van de ouder(s), die bij elke les aanwezig zijn en samen
met de leerling thuis oefenen
- Een positieve aanpak
- Een vast kernrepertoire, gekend door alle Suzukileerlingen over de hele wereld
- Een hoog niveau lessen door gekwalificeerde docenten.
- Leerlingen leren zich presenteren in regelmatige workshops en concerten.
- Leerlingen krijgen zowel individuele- als groepslessen.
- Leerlingen ervaren dat musiceren een inspirend en sociaal gebeuren is.
........................................................................................................................
De Suzukimethode is
ontwikkeld door Shinichi Suzuki
(1898-1998). Hij werd geboren
in Japan en studeerde in de
jaren twintig viool in Duitsland.
In de jaren dertig begon hij les
te geven aan jonge kinderen,
tijdens zijn gehele leven heeft
hij zijn ideeën over lesgeven
verder ontwikkeld.

Tegenwoordig wordt zijn
methode, waar
verbazingwekkende resultaten
mee behaald worden, over de
gehele wereld door gespecialiseerde docenten toegepast.

Suzuki merkte op dat alle kinderen spelenderwijs hun
moedertaal leren spreken, zo zouden zij ook hun instrument
kunnen leren bespelen. Elk kind heeft de mogelijkheden tot
muziek maken in zich, deze kunnen ontwikkeld en
aangemoedigd worden door een zorgzame, stimulerende
omgeving te creëeren.
FLUITEND MUZIEK BELEVEN
SUZUKI FLUITDAG 2015 IN GOUDA
....................................................................................................................